Про заходи щодо посилення охорони  громадського порядку  та безпеки

Пам'ятка першочергових дій персоналу підприємств, установ та організацій у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних актів

З В Е Р Н Е Н Н Я міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до мешканців м. Ніжина, щодо дотримання правил протипожежної безпеки в екосистемах.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ цивільного захисту м. Ніжина на 2016 рік

 

Законодавчі акти

Про дорожній рух

Про охорону праці

Про пожежну безпеку

Про цивільну оборону в Україні

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

 

Нормативні документи

Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів,установ і організацій системи освіти України

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ, ПІДПРИЄМСТВАХ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ МІНІСТЕРСТВУ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні

Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

Про затвердження Типового положення про службу охорони праці

Типові посадові інструкції

 

Інструктивні матеріали

Інструкції з охорони праці для ДНЗ

Інструкції з охорони праці для ЗНЗ

Попередження загибелі людей на водних об'єктах

 

Методичні матеріали

Розпорядчі документи навчальних закладів з охорони праці

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці ЗОШ

ПРИМІРНИЙ ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З БЖД З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ КАНІКУЛ

     Лист управління освіти Ніжинської міської ради  №01-10/382 від 17.03.2015р. "Щодо організованого та безпечного проведення весняних шкільних канікул"

     Лист управління освіти Ніжинської міської ради  №01-10/381 від 17.03.2015р. "Про заходи щодо попередження пожеж в лісопаркових зонах, міському лісі та на території міста"

 
Форми статичної звітності: