Психолого-медико-педагогічні консультації

Основні завдання і функції психолого-медико-педагогічних консультацій
Спеціалісти міської психолого-медико-педагогічної  консультації
Напрямки та форми роботи
Зв’язки та співпраця

     Психолого-медико-педагогічні консультації є методичними установами системи освіти і науки України, що здійснюють консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність.
      Сфера діяльності – допомога у вирішенні проблем, пов’язаних з індивідуальним розвитком дітей, особливостями їхнього навчання та виховання, участю в цьому процесі родини.
      Основний напрям державної політики в роботі – якомога раніше виявити дітей із порушеннями в розвитку, допомогти їм самим та їхнім родинам забезпечити повноцінне життя та соціальний комфорт.
      У своїй діяльності психолого-медико-педагогічні консультації керуються Конвенцією про права інвалідів (2006року), Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію дітей-інвалідів в Україні», «Про захист персональних даних», актами Президента України, Кабінету міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами.