НОВЕ МЕНЮ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НІЖИНА

Відповідно до Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 відбулися зміни в організації харчування в закладах дошкільної освіти.

Чотиритижневі зимові меню підписані директорами закладів дошкільної освіти та погоджені Ніжинським міськрайонним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

З урахуванням нових норм вихід готових страв збільшено від 200 до 300 грамів в день. Полуденок замінено вечерею.

Зміни у харчуванні здобувачів дошкільної освіти

 • збільшено кількість споживання: фруктів, овочів, м’яса, риби, молока та кисломолочних продуктів, м’яса риби, круп та бобових;
 • обмежено кількість споживання: солі та цукру, жирів рослинного та тваринного походження;
 • зменшено кількість споживання: хлібобулочних виробів та картоплі;
 • виключено: ковбасні вироби, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви, кондитерські вироби.

Плата за харчування

Встановлена  плата для батьків в розмірі 60% від вартості харчування дитини на день, яка визначається за середнім щоквартальним показником.

Так, за ІV квартал 2021 р. батьківська плата за харчування у групах для дітей віком від трьох до шести (семи) років становила – 23,10 грн., а групах для дітей віком від одного до трьох років – 16,10 грн.

З 1 січня 2022 року обрахування вартості плати за харчування буде здійснюватися з урахуванням вікових груп: від 4 до 6 (7) років та від 1 до 4 років.

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ  ШКОЛАХ

Здійснюємо внутрішній контроль за організацією харчування учнів у навчальному закладі

У навчальному закладі необхідно вивчати як загальний стан, так і окремі питання організації харчування учнів. Розглянемо, хто вивчає ті чи ті питання, наскільки детально, та як можна оформити результати

Статтею 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII встановлено, що організація та відповідальність за харчування у навчальних закладах державної та комунальної форми власності покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів.

Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на органи охорони здоров'я.

Хто і як здійснює заходи внутрішнього контролю

Внутрішній контроль за організацією харчування учнів здійснюють працівники навчального закладу. При цьому залучають представників організації, яка забезпечує харчування.

Окрім того, до відповідних заходів варто залучати представників батьківських комітетів, щоб забезпечити прозорість вивчення цього питання та уникнути можливих непорозумінь.

У навчальному закладі заходи внутрішнього контролю застосовують:

 • керівник як такий, хто безпосередньо відповідає за організацію харчування учнів
 • бракеражна комісія
 • медичний працівник (інспектор з харчування)
 • рада з харчування.

Керівник навчального закладу

Згідно з пунктом 95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, керівник навчального закладу контролює організацію харчування. Це завдання він може здійснювати під час оперативного контролю, а також у ході роботи в комісії (робочій групі) за тематичного чи комплексного вивчення питань організації харчування учнів.

Як визначено пунктом 20 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329, наказом керівника закладу призначається особа, відповідальна за організацію харчування дітей.

Тож на початку навчального року керівник видає наказ про організацію харчування учнів і призначає особу, відповідальну за цей напрям роботи.

Зазвичай відповідальним призначають заступника директора з навчально-виховної роботи.

Серед обов’язків відповідальної особи такі:

 • координація роботи медичного персоналу стосовно харчування учнів
 • розроблення графіка харчування учнів
 • визначення кількості учнів, які потребують гарячого харчування
 • участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника)
 • контроль за додержанням учнями правил особистої гігієни і вживанням рекомендованих страв тощо
 • контроль за закладкою продуктів.

Бракеражна комісія

Щоденний контроль за якістю готових страв здійснює бракеражна комісія. До її складу можуть входити:

 • завідувач виробництва (кухар-бригадир) їдальні навчального закладу (закладу харчування)
 • медичний працівник
 • особа, відповідальна за організацію харчування учнів
 • представники батьківської громадськості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Слід проводити бракераж кожної партії приготовлених страв і напоїв. Запис про перевірку готової продукції вносять до бракеражного журналу, а за потреби — до журналу обліку випадків поставки недоброякісної сировини.


Бракераж сирої продукції здійснюють:

 • комірник
 • завідувач виробництва (кухар-бригадир) їдальні навчального закладу (закладу харчування)
 • кухар.

Також залучають медичного працівника.

Медичний працівник (інспектор з харчування)

Важливу роль в організації контролю за харчуванням учнів відіграє медичний працівник (інспектор з харчування).

Так, беручи участь у роботі бракеражної комісії, він має, зокрема:

 • контролювати якість їжі, а також продовольчої сировини і продуктів харчування, що надходять до закладу
 • стежити за дотриманням санітарних правил та норм у їдальні
 • визначати учнів, які потребують дієтичного харчування.

Окрім того, медичний працівник (інспектор з харчування) може контролювати й інші питання, як-от:

 • обробка сирих і готових продуктів
 • поточність виробничого процесу
 • дотримання персоналом правил особистої гігієни.

Рада з харчування

У навчальному закладі можна створити раду з харчування, яку зазвичай очолює керівник закладу. До складу ради мають входити:

 • особа, відповідальна за організацію харчування учнів
 • медична сестра
 • представник організації, яка забезпечує харчування учнів
 • представники батьківського комітету, піклувальної ради, учнівського самоврядування тощо.

Раду з харчування також можна наділити повноваженнями вивчати такі питання, як:

 • норми закладки продуктів харчування і продовольчої сировини
 • вихід готової продукції
 • строки зберігання та реалізації продукції
 • сервірування столів
 • графіки харчування
 • культура харчування учнів
 • обсяг відходів їжі.

Фіксуємо результати внутрішнього контролю за організацією харчування учнів

Порядок фіксації результатів контролю визначає кожен навчальний заклад (орган управління освітою) самостійно, оскільки нормативно-правовими документами такого порядку не визначено.

Аби систематично й послідовно перевіряти визначені питання, у навчальному закладі (органі управління освітою) можна використовувати картки контролю за організацією харчування учнів.

Приклад оформлення картки оперативного контролю за організацією харчування учнів Здійснюємо внутрішній контроль за організацією харчування учнів у навчальному закладі

Джерело: http://www.pedrada.com.ua/article/207-zdysnyumo-vnutrshny-kontrol-za-organzatsyu-harchuvannya-uchnv-u-navchalnomu-zaklad

Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.

Приклад оформлення картки оперативного контролю за організацією харчування учнів Здійснюємо внутрішній контроль за організацією харчування учнів у навчальному закладі

Джерело: http://www.pedrada.com.ua/article/207-zdysnyumo-vnutrshny-kontrol-za-organzatsyu-harchuvannya-uchnv-u-navchalnomu-zaklad

Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.

Приклад оформлення картки оперативного контролю за організацією харчування учнів

Зафіксувавши виявлені недоліки, легко сформувати рекомендації щодо їх усунення, визначити строки виконання та відповідальних осіб.

Підсумки контролю (зазвичай тематичного) можна оформити у вигляді аналітичної довідки. На її підставі керівник навчального закладу (органу управління освітою) може видати відповідний наказ, організувати обговорення цього питання на засіданні педагогічної ради, нараді при директорі, засіданні піклувальної ради тощо.

Джерело: http://www.pedrada.com.ua/article/207-zdysnyumo-vnutrshny-kontrol-za-organzatsyu-harchuvannya-uchnv-u-navchalnomu-zaklad

Хто здійснює заходи внутрішнього контролю за організацією харчування учнів

У навчальному закладі необхідно вивчати як загальний стан, так і окремі аспекти організації харчування учнів. Розглянемо, хто вивчає ті чи ті питання за внутрішнього контролю за організацією харчування учнів

Статтею 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII встановлено, що організація та відповідальність за харчування в державних навчальних закладах покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, керівників навчальних закладів і здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на органи охорони здоров’я.

Внутрішній контроль за організацією харчування учнів здійснюють працівники навчального закладу із залученням представників організації, яка забезпечує харчування учнів. До внутрішнього контро­лю за організацією харчування учнів варто також залучати представників батьківських комітетів. Це забезпечить гласність та прозорість вивчення цього питання та дасть змогу уникнути можливих непорозумінь.

Заходи внутрішнього контролю передбачені посадовими обов’язками деяких працівників. Окрім того, для виконання таких заходів у навчальному закладі створюють спеціальні органи.

За посадовими обов’язками

Кожен керівник навчального закладу має постійно здійснювати контроль, оскільки це невід’ємна частина його посадових обов’язків. Так, згідно з пунктом 95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, керівник навчального закладу має контролювати організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Він може це здійснювати під час оперативного контролю різних питань організації харчування учнів, а також у ході роботи в комісії (робочій групі) під час тематичного чи комплексного вивчення цього питання.

Відповідно до пункту 20 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329, наказом керівника закладу призначається особа, відповідальна за організацію харчування дітей. Тож на початку навчального року керівник навчального закладу має видати наказ про організацію харчування учнів і призначити особу, відповідальну за проведення цієї роботи. Зазвичай це заступник директора з навчально-виховної роботи.

До обов’язків особи, відповідальної за організацію харчування учнів, входять такі:

 • координація роботи медичного персоналу стосовно харчування учнів
 • відпрацювання графіка харчування учнів
 • визначення кількості учнів, які потребують гарячого харчування
 • участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника)
 • контроль за додержанням учнями правил особистої гігієни і вживанням рекомендованих страв тощо
 • контроль за закладкою продуктів

Важливу роль в організації контролю за харчуванням учнів відіграє медичний працівник (інспектор з харчування). Він зазвичай бере участь у роботі бракеражної комісії, контролюючи якість їжі, а також продовольчої сировини та продуктів харчування, що надходять до навчального закладу, стежити за дотриманням санітарних правил та норм у їдальні навчального закладу, проводити огляд учнів для виявлення тих, що потребують дієтичного харчування тощо.

Окрім того, медичний працівник (інспектор з харчування) може контролювати й інші питання, зокрема такі, як обробка сирих і готових продуктів, поточність виробничого процесу, дотримання персоналом правил особистої гігієни.

Спеціально створені органи

Щоденний контроль за якістю готових страв здійснює бракеражна комісія. До її складу можуть входити:

 • завідувач виробництва (кухар-бригадир) їдальні навчального закладу (закладу харчування)
 • медичний працівник
 • особа, відповідальна за організацію харчування учнів
 • представники батьківської громадськості

Слід проводити бракераж кожної партії приготовлених страв і напоїв. Запис про перевірку готової продукції вносять до бракеражного журналу, а за потреби — до журналу обліку випадків поставки недоброякісної сировини.

Бракераж сирої продукції здійснюють комірник, завідувач виробництва (кухар-бригадир) їдальні навчального закладу (закладу харчування), кухар із залученням медичного працівника навчального закладу.

У навчальному закладі можна створити раду з харчування, яку зазвичай очолює керівник навчального закладу. До її складу можуть входити:

 • особа, відповідальна за організацію харчування учнів
 • медична сестра
 • представник організації, яка забезпечує харчування учнів
 • представники батьківського комітету, піклувальної ради, учнівського самоврядування тощо

Рада з харчування також може контролювати різні питання організації харчування учнів. Основну увагу вона приділяє контролю таких питань, як:

 • норми закладки продуктів харчування і продовольчої сировини
 • вихід готової продукції
 • строки зберіганні і реалізації продукції
 • сервірування столів
 • графік харчування учнів
 • культура харчування учнів
 • обсяг відходів їжі тощо.

Здійснюємо внутрішній контроль за організацією харчування учнів у навчальному закладі

 

Зовнішній контроль за організацією харчування учнів

У навчальному закладі необхідно регулярно проводити внутрішній і зовнішній контроль за організацією харчування учнів. Розглянемо, як відбувається зовнішній контроль за організацією харчування учнів

Статтею 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII встановлено, що організація та відповідальність за харчування в державних навчальних закладах покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, керівників навчальних закладів і здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на органи охорони здоров’я.

Зовнішній контроль за організацією харчування учнів здійснюють:

 • органи Державної санітарно-епідеміологічної служби Украї­ни (СЕС)
 • органи виконавчої влади та місцевого самоврядування
 • органи управління освітою.

Для залучення до контролю за організацією харчування учнів представників громадськості варто створювати комісії (групи) громадського контролю.

Перевірку питань організації харчування учнів, зокрема контроль за роботою їдальні навчального закладу, комори, харчоблоку, представники контрольних органів повинні здійснювати після пред’явлення службового посвідчення, члени комісії (групи) громадського контролю — за посвідченням, що видає, наприклад, орган управління освітою, керівник навчального закладу чи профспілковий комітет.

Перевірки виробничих та складських приміщень слід проводити в санітарному одязі в супроводі представника їдальні навчального закладу.

Органи СЕС

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах, відповідністю продукції вимогам безпеки для здоров’я й життя населення здійснюють виключно органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

Головному державному санітарному лікарю та іншим посадовим особам, які здійснюють державний санітарно-епідемічний нагляд, надані повноваження щодо безперешкодного входу на територію і в приміщення всіх об’єктів нагляду за службовим посвідченням й обов’язкових для виконання вказівок щодо усунення виявлених порушень санітарних норм, а також проведення необхідних лабораторних досліджень.

Періодичний контроль проводять працівники СЕС, що здійснюють вибірковий санітарно-гігієнічний огляд харчоблоку, їдальні навчального закладу.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування у межах компетенції, наданої чинним законодавством, здійснюють контроль за:

 • встановленням і застосуванням роздрібних цін і націнок, розрахунків зі споживачами
 • правильністю відпуску страв і кулінарних виробів
 • правильним використанням ваговимірювальної техніки
 • якістю і безпекою продукції
 • додержанням норм і правил, установлених для закладів ресторанного господарства

Так, згідно зі статтею 26 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в областях, містах Києві та Севастополі, а на території Автономної Республіки Крим — орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері захисту прав споживачів здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів. Такі органи мають право:

 • перевіряти у суб’єктів господарювання сфери торгівлі й послуг якість продукції, додержання обов’язкових вимог щодо її безпеки, а також додержання правил торгівлі та надання послуг
 • безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення
 • відбирати в суб’єктів господарювання сфери торгівлі й послуг зразки сировини, напівфабрикатів, продукції для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством, з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного бюджету
 • проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію
 • одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, продовольчої сировини.

Перевірку фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які організовують харчування в навчальних закладах, проводять органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати планові та позапланові виїзні перевірки в порядку, встановленому законодавством.

Органи управління освітою

Органи управління освітою вивчають стан організації харчування учнів у навчальному закладі під час проведення:

 • державної атестації навчального закладу, що дає можливість комплексно вивчити стан організації харчування учнів у навчальному закладі; проводять не рідше одного разу на 10 років; триває від 3 до 10 днів
 • тематичного вивчення, що дає можливість скласти уявлення про стан роботи окремого напряму організації харчування учнів, наприклад організація харчування учнів груп продовженого дня; триває 3–5 днів
 • вибіркових перевірок, що дають можливість детально вивчити одне з питань організації харчування, наприклад виховання культурно-гігієнічних навичок учнів; триває від кількох годин до 3 днів
 • оперативного контролю, що дає можливість перевірити окремі питання організації харчування дітей, попередити можливі негативні наслідки; триває від кількох годин до 1 дня

Органи управління освітою можуть контролювати різні питання, основні з яких:

 • організація харчування учнів пільгових категорій
 • організація харчування учнів, які відвідують групи продовженого дня
 • відповідність щоденного меню двотижневому меню
 • асортимент продукції шкільних буфетів
 • ведення документації з організації харчування учнів (списки учнів, які отримують гаряче харчування, учнів пільгових категорій; накази з питань організації харчування учнів, призначення осіб, відповідальних за організацію харчування учнів; довідки за результатами внутрішньошкільного контролю тощо)
 • наявність інформаційних куточків
 • санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, їдальні
 • забезпечення їдальні відповідним посудом
 • графіки споживання їжі тощо

Комісія (група) громадського контролю

Зовнішній контроль за організацією харчування учнів може здійснювати й комісія (група) громадського контролю з організації харчування учнів (далі — комісія). Склад комісії затверджують наказом керівника навчального закладу чи відповідного органу управління освітою. До складу комісії можуть входити:

 • керівник навчального закладу
 • лікар або медична сестра
 • класні керівники
 • практичний психолог або соціальний педагог
 • представники батьківської громадськості
 • учні
 • представники органів управління освітою, охорони здоров’я
 • представники організації, що організовує харчування учнів у навчальному закладі (районі)
 • представники засобів масової інформації.

Комісія, склад якої затверджено наказом керівника відповідного органу управління освітою, може контролювати організацію харчування учнів в усіх навчальних закладах району.

Одне з основних питань, яке контролює комісія, — забезпечення учнів безпечними продуктами харчування, організація раціонального харчування.

Також контролю підлягають такі питання, як:

 • санітарний стан комори, харчоблоку, їдальні, буфету
 • організація прийому їжі учнями.

Під особливим контролем Комісії мають бути питання щодо проведення тендерних торгів, використання державних коштів.

 

Матеріал із  сайту http://www.pedrada.com.ua