Діяльність Управління освіти

Серед основних напрямків роботи   Управління освітою, керівників та педагогічних колективів навчальних закладів   на шляху реформування системи освіти та її адаптації до вимог часу в 2016-2017 навчальному році є:

-формування у дітей та молоді сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності й звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави;

-проведення заходів, спрямованих на посилення виховної роботи з національного та військово-патріотичного виховання учнівської молоді, на об’єднання учнів, педагогів, батьків довкола спільної цінності – територіальної цілісності держави, згуртованості суспільства, розв’язання проблем шляхом діалогу, пошуку загальнонаціонального консенсусу;

-надання соціально-педагогічної й психологічної допомоги сім’ям вимушених переселенців у налагодженні зв’язків із закладами та установами освіти,забезпеченні дітей навчальними посібниками,підручниками;

 • забезпечення стабільного розвитку освіти  , подальше підвищення якості та доступності всіх її ланок;особливу увагу звернути тим колективам навчальних закладів, які не звучали взагалі у першій частині мого виступу;
 • відкритість і гласність у роботі як управління освіти ,так і навчальних закладів; більш широке залучення батьків, громадськості до вирішення проблемних питань;

- підвищити відповідальність   за безумовне дотримання вимог Конституції України та Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» шляхом:

          - посилення контролю за ходом розгляду звернень громадян;

          - створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості ознайомлення з матеріалами перевірок відповідних звернень;

                - систематичного аналізу причин породження звернень громадян та тематику питань;

 • розширення мережі дошкільних навчальних закладів   відповідно до освітніх запитів населення та демографічних прогнозів; створення здоров’язбережувального середовища в кожному дитячому садку;
 • приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність до потреб населення з урахуванням специфіки місцевості та прогнозованих демографічних змін;   покращення матеріально-технічної бази   шкіл;
 • продовження роботи щодо збільшення мережі профільних класів та класів із поглибленим вивченням окремих предметів;  
 • подальше ефективне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності, в навчально-виховному процесі навчальних закладів;
 • виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді та підготовка її до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо;
 • створення необхідних умов для організації повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей і підлітків у навчальних закладах, медичного обслуговування дітей різних вікових категорій відповідно до потреб їх розвитку;
 • діяльність щодо забезпечення повної доступності  навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами; створення умов для охоплення навчанням цієї категорії дітей;
 • створення належних умов для виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту ;
 • вжиття заходів, спрямованих на створення безпечних умов навчально-виховного процесу, збереження і підтримання здоров’я дітей і підлітків.

 Із перерахованих завдань зрозуміло, що пріоритетним напрямком розвитку освіти на 2016-2017 навчальний рік залишається рівний доступ до якісної освіти, який забезпечується дошкільними, загальними середніми, позашкільними навчальними закладами  .