Центр інформаційних технологій
 

      Центр інформаційних технологій (далі - центр) (Положення про центр) спрямовує інформатизацію на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них - індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів; скорочення терміну та підвищення якості навчання і тренування на всіх рівнях підготовки кадрів; інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності; удосконалення управління освітою.
      1.2. Першочерговим завданням центру є залучення учнів та вчителів шкіл міста до роботи з максимальним використанням глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, а також представлення там своєї інформації.
      1.3. У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Законом України "Про освіту",
      Законом України "Про концепцію Національної програми інформатизації" від 04.02.98 № 75/98-ВР. Розділ VI, п9, (Додається), П О С Т А Н О В А від 6 травня 2001 р. N 436 Київ Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, іншими законами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти України, виконкому міської ради, начальника Управління освіти.
      1.4. Засновником центру є виконком Ніжинської міської ради та Управління освіти Ніжинської міської ради. Виконком Ніжинської міської ради та Управління освіти Ніжинської міської ради здійснює фінансування центру, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

 

Зміст і напрямки роботи центру.

1. Зміст роботи центру інформаційних технологій включає такі напрямки діяльності:
1.1. Залучення до вивчення та використання сучасних інформаційних технологій вчителів та учнів шкіл міста.
1.2. Надання консультаційної допомоги по обладнанню комп'ютерних кабінетів в школах міста.
1.3. Консультаційна допомога у відновленні комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.
1.4. Робота по забезпеченню (в межах кошторисних призначень) всіх шкіл міста комп'ютерною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням.
1.5. Робота по підключенню шкіл міста та Управління освіти до Всесвітньої мережі Інтернет (в межах кошторисних призначень).
1.6. Централізоване навчання представників шкіл з числа вчителів або учнів основ комп'ютерної грамотності, основ мови HTML (мова написання Web - сторінок в мережі Інтернет).
1.7. У співдружності з  адміністрацією шкіл збір, підготовка матеріалів про навчально-методичну роботу шкіл, молодіжні організації, передовий педагогічний досвід, інноваційні методи навчання та виховання та ін. для розміщення її в мережі Інтернет. (на Web - сторінці)
1.8. Підтримка офіційної Web - сторінки Управління освіти в мережі Інтернет.
1.9. Проведення щорічного огляду-конкурсу шкільних Web-сайтів в кінці навчального року.
1.10. Рекламна підтримка та регулярне оновлення інформації Web-сторінок в Інтернет.
1.11. Організація вивчення новинок інформаційних технологій, відвідання щорічної виставки інформаційних технологій EnterEX в м. Києві. ( при можливості)
2.1.12. Розробку і втілення методик, навчальних комп'ютерних продуктів для навчальних закладів.